Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kostelce v Kostelci
Kostelce
v Kostelci

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Bílý Kostelec - Úštěk

Bílý Kostelec - Útěk

Bílí Kostelec

Bílý Kostelec – Wikipedie

Bílý Kostelec je vesnice, část města Úštěku v okrese Litoměřice. Nachází se asi pět kilometrů severně od Úštěku. Bílý Kostelec je také název katastrálního území o rozloze 3,06 km2, do kterého patří Pohorsko a zaniklá osada Starosti.

Historie

Vesnice Bílý Kostelec se poprvé připomíná v tzv. zakládací listině litoměřické kapituly, a to jako ves Costelech náležící litoměřickému kostelu ve 12. století. Pojmenování vsi se v minulosti vyvíjelo. V roce 1352 byl ve vesnici kostel, přívlastek Bílý byl uváděn již v tomto roce. Dalšími názvy byly Kostelík, Bileg Kostel či německy Weißkirchen. V době předbělohorské příslušel Bílý Kostelec k úštěckému panství, kostel byl spravován zčásti z Valkeřic, zčásti z Mukařova, od roku 1786 patřil ke Konojedům.

V 19. století bylo v Bílém Kostelci ve 34 domech 186 obyvatel a rozšířené lnářství, přádelnictví a tkalcovství. Ze zemědělských plodin se zde pěstoval především chmel a ovoce.

Po odsunu německých obyvatel po druhé světové válce došlo jen k částečnému osídlení vesnice. Místní obyvatelé se živili zemědělstvím a dojížděli za prací do okolních větších měst. Počátkem 60. let převzal veškerou zemědělskou výrobu Státní statek Lovečkovice, a proto se značná část obyvatel přestěhovala blíže ke svým pracovištím. Dnes je v Bílém Kostelci a na Pohorsku 28 domů, z toho pouze 6 domů je trvale obydleno, ostatní obývají chalupáři.

Na skalnatém kopci stojí zbytky kostels sv. Havla. Před ním zde stál malý pohřební kostelík. V roce 1733 došlo k novostavbě kostela a o rok později byla postavena samostatně stojící zvonice na základech starého kostela, za finanční podpory hraběnky Anny Kathariny Schweerts-Sporck. Po roce 1945 kostel přestali udržovat a postupně chátral. Dnes z něj zůstaly pouze obvodové zdi.   

Bílí Kostelec

nahoru
mapa