Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kostelce v Kostelci
Kostelce
v Kostelci

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Kostelec nad Labem

Kostelec nad Labem

Kostelec nad Labem - Památky a zajímavosti

Okres Mělník, 7 km severozápadně od Brandýsa nad Labem, 2.950 obyvatel.

Leží na levém břehu řeky Labe, osídleném již v době kamenné a bronzové. V rovinaté krajině byl na malém návrší postaven kostelík zasvěcený sv. Martinovi. U kostela vznikl hřbitov obehnaný zdí. Od návrší se osada rozrůstala dál kolem labských ramen. K názvu Kostelec bylo později přidáno na Labi, potom Labský a nakonec Kostelec nad Labem.

Město bylo pravděpodobně založeno Přemyslem Otakarem II. v 2. polovině 13. století. Prvními známými majiteli města byli Boršové z Oseka. Později patřilo královně Elišce Přemyslovně a stalo se věnným městem českých královen. Kolem města bylo mnoho vodních ploch a stávala tu i vodní tvrz, která opevněna sloužila jako hrad. V roce 1424 se ve městě uzavřel Jan Žižka před spojeným vojskem Pražanů a šlechty. Po roce 1448 držel Kostelec Kuneš Rozkoš z Dubé, r. 1453 jej vlastnil Jindřich Berka z Dubé, od něho koupila město Johana z Rožmitálu, vdova po králi Jiřím.

Roku 1486 byl Kostelec povýšen králem Vladislavem II. na město. Z roku 1465 pochází nejstarší zpráva o kostelecké škole. Učitelé, stejně jako jejich žáci, smýšleli  husitsky. Byla pod přímým dozorem rektora university pražské, který sem dojížděl ke zkouškám. Město vlastnilo cihelnu, vinopalnu, tři pivovary a tři mlýny. Procházely tu dvě důležité cesty: Pražská a Lipská, dařilo se obchodu.

Během dob bylo město sužováno požáry. Shořelo mnoho domů, historických památek, zejména královské majestáty a jiné důležité listiny. Opevněné město bylo často obsazeno vojskem. Po bitvě bělohorské se v Kostelci  usadili císařští vojáci. Také za panování Marie Terezie se hodně válčilo. Roku 1743 vtrhli do Kostelce Francouzi, kteří sebrali, na co přišli. Po nich obsadili město císařští vojáci, dobrali, co ještě lidem zbylo. V letech l756-1763 tady bojovala vojska ruská a rakouská. Války napoleonské se Kostelce zvlášť nedotkly.

R. 1860 - zavedeno české úřadování, postavena nová škola. R. 1861- založeno ochotnické divadlo. R. 1862 - založena občanská záložna. R. l863 zřízeno osvětlení města. R.1866 - plány školy byly vystaveny v Paříži jako nejmodernější školní budova, R. 1868-73 stavba cukrovaru. R. 1878 - založen hasičský sbor. R. 1888 založení Sokola. R. 1899 zahájen železniční provoz na trati Neratovice - Kostelec n/L - Brandýs n/L. R. 1911 postaven pomník Jana Husa.

Kostelec n/L se hlásí ke vzniku českého tance - polky. Ta je spojována s kantorem Josefem Nerudou a Annou Chadimovou, služkou, která přišla r.1834 sloužit do zdejšího města.

Kdy a kým byl městu udělen jeho znak, není známo. Na presbytáři kostela sv. Víta je znak z r.1492, vytesaný v pískovcové desce. Má podobu pečeti s obrazem kostela s věží a štítkem s dvouocasým lvem. Na stuze kolem obrazu je nápis SIGILLUM MAIVS CIVITATIS COSTELECENSIS IN ALBI.

Umělecké památky: Lze se zmínit o 2 kostelech – sv. Martina postavený ve 2. pol. 13. stol., přestavěný pozdně goticky a sv. Víta - pozdně gotická stavba, s presbytářem, jehož vznik je datován do r.1492. Kostel postavila kališnická rodina Sekerků ze Sedčic.

Z Kostelce nad Labem pochází zpěvačka Tereza Stolzová, nar. r.1834. Je známa především jako interpretka Verdiho děl, jeho přítelkyní byla po celý svůj umělecký život. Byl to on, kdo zkomponoval k slavnostnímu otevření Suezského průplavu operu Aida pro hlas této umělkyně. Přestože zemřela v cizině, byla na kostelecké radnici umístěna pamětní deska na počest této slavné rodačky.

nahoru
mapa