Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kostelce v Kostelci
Kostelce
v Kostelci

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Kostelec u Heřmanova Městce

Kostelec u Heřmanova Městce

Fotka

Kostelec u Heřmanova Městce je 336 m. n. m. a má 661 obyvatel. K bohaté obci náleží osada Zdechovice a dědina Tasovice. Stavení rozložena jsou malebně v údolí, které z jižní strany uzavírají krásné lesy protékané potokem Podolkou s plachými pstruhy. Před lesy na vysokém kopci je kostel, za obcí rybník. Kostelec má svoji železniční zastávku na trati do Vápeného Podola a každoročně v něm hledá osvěžení několik desítek stálých letních hostů. Oplývá krásnými procházkami a jeho předností je i ta okolnost, že má ze všech obcí nejblíže do koupaliště v Konopáči, k němuž dojdete za 15 minut krásnou cestou s výhledy k zalesněným obzorům Železných hor. Kostelíček sv. Petra a Pavla jest nejvýznačnější budovou v Kostelci. Uvnitř, blíže oltáře, zachovala se gotická malba, znázorňující klečící rytíře v plném brnění s nápisem : Rod urozených a statečných pánů Heřmanů a,d. 1355, a, d. 1694. K této pamětihodnosti připomíná se pověst o zbojnickém životě dvanácti rytířů Heřmanů a leknínového listu, s kterým se dnes shledáváme v erbu města Heřmanova Městce. Kostelíček byl vystavěn na místě tvrze a dosud zachovaly se kolem příkopy a valy jako bývalá ochranná opatření. Nálezy zrezivělých střel a ostruh dosvědčují pohnuté doby válečné minulosti loupeživých pánů Heřmanů. Zajímavý jest i hřbitov, rozložený kolem kostela, a stará zvonička se zvonem z roku 1520. V XVII. století byly v kostelci velké železné hutě, které vymizely beze stopy. Dnes pálí se v Kostelci z vápence vyhlášené a hledané vápno, daleko rozvážené vápeníky, kteří však také pozvolna vymírají. Pálení vápna a dobývání vápence tvoří dnes charakteristický průmysl Železných hor. Kostelec jest dobrým venkovským letním sídlem v bezprostřední blízkosti krásného koupaliště v Konopáči a města Heřmanůva Městce. Od kostela vede nás dále značka modrá a bílá do lesa, v němž sestoupíme až k potoku Podolce. Přes můstek přejdeme bystřinu do zalesněného údolí, kterým prochází krásná pohodlná cesta zvaná V procházkách. Podél trati a potoka dojdeme do Tasovic k osamělému strážnímu domku na trati. Zde je orientační tabulka, která nám ukazuje cestu též k Prachovicům. Přejedeme opět Podolku a pokračujeme k cestě až do Vápeného Podola.Od Tasovic až do Vápenného Podola naší značku modrou a bílou značka červenobílá označující Cestu Otakara Ostrčila.

HISTORIE

První písemná zmínka o Kostelci u Heřmanova Městce je z roku 1 257. Na návrší nad vsí stávala tvrz obehnaná vysokými valy a příkopy. V současné době zde stojí pùvodní románský kostel sv. Petra a Pavla – románský kostel v gotické přestavbě ze 14. století stojí na místě bývalé tvrze, po níž zbyly obranné valy obepínající kostel i s přilehlým hřbitovem. V apsidě kostela je nástěnná freska vyobrazující 9 z údajných 12 rytířů – pánů z Mrdic, kteří se skrze modlitby snaží dojít božího odpuštění za svůj hříšný život, ve kterém terorizovali okolí. Tato freska pochází z poloviny 16. století, avšak pod ní jsou ukryté malby starší. Dnešní podoba je gotická z 2. pol. 14.stol. Okolo kostela je hřbitov, jehož součástí je též barokní márnice.               Další památkou byla Šachtová vápenka z r. 1875, která sloužila k pálení vápna z vápence přiváženého z lomu od Prachovic v provozu do r. 1941 Tato technická památka byla bohužel zbořena.      Ve druhé pol. 19. stol. byla v Kostelci otevřena obecná škola, jejíž činnost byla ukončena v r. 1960. Obcí protéká potok Podolka, na kterém v minulosti pracovalo několik mlýnù.

nahoru
mapa