Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kostelce v Kostelci
Kostelce
v Kostelci

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Kostelec U Holešova

 

Kostelec U Holešova

Kostelec u Holešova - Současnost obce

Obec Karlovice se rozkládá na kopci za Kosteleckým lesem severozápadně od města Holešov a 2 km severně od obce Kostelec u Holešova. Patří k nejmenším a nejmladším obcím Holešovského regionu, byla založena v roce 1780 hraběnkou Marii Barboru Erdödy, majitelkou Holešovského panství, na žádost 20 svých poddaných z Kostelce u Holešova. Vydáním zakládací listiny povolila výstavbu 20 chalup na přidělených pozemcích a dala obci jméno po jednom ze svých synů. Prvním fojtem byl Martin Hlavizňa, který spolu s Josefem Pospíšilem, Václavem Robalou, a Martinem Jermanem začali řídit a spravovat obec.K rozšiřování obce dochází pouze po pravé straně příjezdové cesty směrem k lesu. V letech 1800 až 1825 dochází k rozdělování chalup na menší chaloupky až po dnešních 53 domů. V roce 1880 byla založena zvonice, která byla postavena uprostřed obce. V letech 1895 až 1898 došlo zásluhou pokrokového starosty Kristiana Tomečka ke scelování polí společně s Kostelcem u Holešova a k vybudování umělého zavlažování a odvodnění luk. Tato akce byla ojedinělá svým rozsahem a provedením, o čemž svědčí návštěva moravského místodržitele barona Spena Bodna při kolaudaci této akce v Kostelci u Holešova 12.7.1898. Na levé straně cesty je již katastr obce Kostelec u Holešova kde stojí 11 domů.   V místě kde dnes stojí dřevěný kříž, stával asi ovčín , stodola a kvartýr ovčího hospodáře jako pozůstatek zaniklé osady Krnůvky, která se rozkládala na planině mezi Kosteleckým lesem, Beňovem a Líšnou ještě roku 1447, kdy ji prodal Jan z Cimburku i se dvorem Meškovi z Kostelce. Od roku 1547 byly již Krnůvky pusté.

Historie

Místo bylo osídleno již v pravěku. Při archeologických vykopávkách byly nalezeny v Kosteleckém lese mohyly s lužickou keramikou, žárové hroby s amforami, bronzová jehlice a náramky. Není však známo, kdy obec vznikla a kdo ji založil. První písemná zmínka pochází z roku 1131 z latinsky psané listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Od té doby se na kosteleckém panství vystřídala řada pánů a šlechtických rodů. Posledním vlastníkem byl až do třicátých let minulého století hraběcí rod Vrbnů z Holešova. Od roku 1997 má obec obecní znak a prapor. Překřížený klíč a meč ve znaku jsou symboly patronů místního kostela, který je zasvěcen sv. Petru a Pavlovi. Hradební zeď a cimbuří symbolizují tvrz, která ve 13. století stála nad obcí na Hradisku. Červená barva štítu vyjadřuje mučednickou smrt obou patronů a byla převládající barvou v erbech rodů, jimž obec v minulosti patřila, zejména Prusinovských z Víckova, Lobkoviců, Rottalů a Vrbnů. Z těchto rodů je třeba připomenout vnučku Františka Antonína hraběte z Rottalu hraběnku Marii Barboru provdanou za hraběte Erdëdyho, která jako jediná paní na holešovském panství založila v roce 1780 na katastru obce Kostelec osadu , kterou nazvala podle svého syna Karlovice a osídlila ji dvaceti svými poddanými z Kostelce.

nahoru
mapa