Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Kostelce v Kostelci
Kostelce
v Kostelci

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Kostelec - Zlín

Kostelec - Zlín

Kostelec u Zlína

První zmínka o vsi Kostelec pochází z roku 1399, kdy je zmiňována jako součást lukovského panství. Zaznamenaná historie Kostelce tedy není o mnoho kratší než historie Zlína, který je v pramenech poprvé zmiňován v roce 1322.

Součástí lukovského panství byl Kostelec až do roku 1849. Z roku 1613 jsou v okresním archivu na Klečůvce zachována "Reistra vsi Kostelce", do nich se dle příkazu slovutného pána Albrechta Eusebia Václava Waldšteina, pána na Lukově a Vsetíně, zapisovaly veškeré majetkové převody v obci, hospodaření se sirotčími penězi a obecní platby. Dále víme, že v roce 1624 bylo usazeno v Kostelci a okolních vsích sedm kornyt polského důstojníka Strojanovského, kterého porazili povstalí Valaši.

Dalším významným mezníkem v historii Kostelce je změna majitele lukovského panství, jímž se stal v roce 1724 hrabě Kristian August Seilern, vysoký dvorský úředník ve Vídni, kancléř císaře Karla VI. Součástí lukovského panství přestal Kostelec být po bouřlivých událostech roku 1848 a rozpuštění Kroměřížského sněmu v březnu roku 1849. V roce 1850 se stal obcí nového politického okresu Holešov. V roce 1935 se stal součástí nově zřízeného okresu Zlín (již jako Kostelec u Zlína; v letech 1949 až 1989 byl Zlín přejmenován na Gottwaldov). V roce 1960 byla obec spojena pod společný Místní národní výbor Kostelec - Štípa, v roce 1976 ztratila svou samostatnost a dodnes je městskou částí Zlína.

 

nahoru
mapa